Aktuality - Novinky - Zprávy

<< Zpět na přehled aktualit

Zvýšení prodejních cen produktů ALLIGATOR

04.06.2021 - 17:06

Vážení obchodní přátelé,

jak již jistě od svých obchodních partnerů a ostatních dodavatelů víte, celosvětový trh se surovinami zažívá v posledních měsících masívní turbulence v souvislosti s disponibilitou jednotlivých komodit, rychlostí dodávek a v návaznosti na to i v jejich cenovém vývoji. Z důvodu přetrvávající koronavirové pandemie došlo snížením mobility lidí k výraznému propadu ve spotřebě benzínu a motorové nafty, což má za následek mimo jiné i snížení produkce následných frakcí destilace ropy, které se používají v chemickém a stavebním průmyslu. V první řadě je třeba jmenovat disperzní pojiva, silikony, aditiva, styren, pryskyřice aj. Obrovský cenový nárůst pak také zaznamenaly suroviny jako titandioxid, celulóza a také obalové materiály (především plastová vědra, ale i dřevěné palety a papír). Globální dodavatelé z důvodu nedostatku jak vstupních surovin, tak i počtů pracovníků ovlivněných opatřeními proti šíření pandemie, limitují velikost dodávek pro následné výrobce, což má za následek obrovský nárůst nákupních cen.

Z výše uvedeného důvodu dochází s platností od 1. června k navýšení nákupních cen od našeho německého dodavatele, a to celoplošně o 5 %. Toto navýšení jsme pak nuceni plně promítnout i do našich prodejních cen. Dlouhodobý vývoj kurzu české koruny vůči euru neumožňuje cenový nárůst kompenzovat a také neustálý růst cen paliv a energií včetně nájmů a služeb s tím spojených nevytváří žádnou cenovou rezervu.

Nejsme bohužel v tomto trendu nijak ojedinělí a naopak můžeme konstatovat, že ke zvýšení prodejních cen přistupujeme mezi posledními a v letošním roce poprvé. Nelze samozřejmě v současné době absolutně nic prognózovat, ale věříme, že letos i naposledy. Značka ALLIGATOR si na českém trhu od svého počátku existence před téměř 29 lety zakládá na cenové stabilitě a v naší historii se stalo pouze jednou, kdy jsme z důvodu skokového nárůstu cen titanové běloby museli zvyšovat ceny uprostřed stavební sezóny.

Věříme, že tento náš krok pochopíte a těšíme se na další úspěšnou spolupráci s vámi.

Nový ceník je ke stažení zde.