Historie ALLIGATOR DE

Historie ALLIGATOR FARBWERKE

ALLIGATOR vyvíjí, vyrábí a prodává široký sortiment vysoce jakostních barev pro stavebnictví. Mezi hlavní produkty patří podkladové nátěry, vnitřní a fasádní barvy, omítky, materiály pro dekorativní techniky na vnitřní stěny a kontaktní zateplovací systémy.

Prémiové produkty firma prodává prostřednictvím dvoustupňového systému distribuce, která zajišťuje kompetentní a spolehlivé partnerství pro zákazníky z řad řemeslníků a odborného velkoobchodu.

Jako součást firemní skupiny DAW přispívá k celkovému obratu skupiny přesahujícímu 1 mld. Euro, čímž se DAW staví do pozice vedoucí firmy na trhu se stavebními barvami v Německu a Rakousku. Zároveň je i v tomto oboru třetím největším podnikem v Evropě.

Významnou pozici zaujímá ALLIGATOR v domovském Německu, přímý export provádí i do ostatních zemí především Evropské unie a Ruska. Mimo evropský trh dodává např. zákazníkům v Malajsii, Singapuru, Kazachstánu a do dvou společných podniků v Číně.

1959

Leim-Chemie

Rolf Mießner získává firmu „Leim-Chemie“ se sídlem ve vestfálském Herford-Diebrocku.

Obrázky do textů Leim Chemie

1963

Stěhování do Enger-Oldinghausenu

Na ploše 2.800 m2 vznikají nové výrobní a kancelářské prostory.

Obrázky do textů Enger Oldinghausen 1

1966

Nové jméno

Přejmenování firmy na „ALLIGATOR“; první účast na předním evropském veletrhu FARBE pod novým názvem.

Obrázky do textů Logo 1966

1966

Nalezení nového jména,

aneb „Jak k tomu došlo?“

Obrázky do textů logo 01   Obrázky do textů logo 02

1969

Průkopník v oboru

První automatizovaná výrobní linka na velkoobjemovou produkci v Německu s použitím předzásobení surovinami v silech.

Obrázky do textů Enger 1969

 

1985

Zaujmutí nové pozice „ALLIGATOR pro malíře

Odvrácení se od masového obchodu a obrat k exkluzívní produkci pro malířské řemeslo; koncentrace na specializovaný velkoobchod.

 Obrázky do textů Alligator pro malíře 1

1993

Velký požár v závodu Enger (noc na 25. srpna 1993)

3.900 m2 výrobních ploch bylo zcela zničeno.

 Obrázky do textů Enger - požár 1993

1993

Nová výstavba

Stavba nové budovy vedení firmy s komunikačním centrem a novými kancelářemi.

Obrázky do textů Nová výstavba 1993

1994

Rozšíření sortimentu

Převzetí výrobků řady Kieselit, Miropan a Sichelit od firmy HENKEL do výrobního sortimentu ALLIGATOR

1995/96

Kompletní dobudování závodu


Nová oddělení aplikační techniky, laboratoře a rozšíření výrobních ploch.

Obrázky do textů Enger 1996

 

 

 

 

 

 

1996

Certifikace systému řízení jakosti a ekologického managementu

ALLIGATOR se jako první podnik mezi vedoucími výrobci barev a omítek stal nositelem certifikátů systému řízení jakosti a ekologického managementu dle norem EN ISO 9001 a 14001.

Obrázky do textů Q+U certifikace

Q (Qualität - kvalita) & U (Umwelt - životní prostředí) : společně k vítězství!

1997

Vyznamenání cenou kvality

ALLIGATOR obdržel od Zemského ministerstva hospodářství Severního Porýní a Vestfálska cenu za komplexní management jakosti.

    Obrázky do textů Cena za kvalitu

1997

Expanze

Založení Joint-Ventures v Číně

Obrázky do textů ALLIGATOR China

2000

Nové směrování

Nová orientace od úzké specializace „ALLIGATOR pro malíře“ k cílové skupině komplexních řemeslnických prací „ALLIGATOR“.

Obrázky do textů Logo Baukompetenz

2003

Rozšíření možností školení

Otevření odborného technického školícího centra pro řemeslníky.

Obrázky do textů Školící centrum

2003

Začlenění do DAW-Stiftung GmbH & Co. KG

Svébytné image značky ALLIGATOR zůstává nadále zachováno.

2009

50 let ALLIGATOR

  • 165 kompetentních pracovníků orientovaných na zákazníky
    (více jak 45 obchodních zástupců ve všech spolkových zemích)
  • propojení průzkumu trhu s výkonnými obchodními partnery
  • inovativní paleta výrobků
  • atraktivní servisní služby
  • koncepce marketingu pro malíře

Ohlédnutí za 55ti lety inovací

1963 - Holz-Fan – ochrana dřeva (dnes Diffundin)
1963 - objemové balení výrobků –  přechod od kilogramů na litry
1964 - vynález oválného plastového vědra
1965 - Hermiton – barevné směsi pro míchání odstínů podle vzorníku
1970 - Multi-Brillant – vločkový nástřik do interiéru
1973 - první certifikovaný bezcementový kontaktní zateplovací systém v Německu
1987 - Surtech SH - samolepící skelné tapety
1989 - vědro na barvy z ekologické papírové lepenky
1991 - HW-Skript - software pro malíře
1998 - Miropan - elastická silikonová barva pro renovaci zateplovacích systémů a sanaci popraskaných omítek
2000 - artocell – zateplovací systém
2000 - Vitamin-C- marketingový koncept pro konečné spotřebitele
2005 - Kieselit-Fusion – silikátová barva s nanotechnologií
2006 - Kieselit-Fusion inside (dnes ucelený systém zateplení vnitřních stěn Kieselit-Klima-System)
2007 - Art Velluto
2007 - Carbon WVS – zateplovací systém s obsahem uhlíkových vláken