Tonování barev ALLFAcolor

Výrobky označené logem ALLFAcolor jsou určené také pro tónování. Pokud u produktu není v nabídce uveden bázový program, lze do bílého materiálu namíchat pouze světlé a střední odstíny.

Příplatek za tónování se určuje individuálně podle sytosti odstínu, množství a typu použitého pigmentu.

Při uvádění požadavku na tónování specifikujte, prosím, co nejpřesněji vybraný odstín, tzn.:

  1. výrobce příp. tónovací systém (např. ALLIGATOR, CAPAROL,  NCS, RAL, RAL Design System aj.)
  2. typ vzorníku (např. ALLIGATOR 4000, ALLIGATOR 5000 plus, ALLIGATOR Kieselit-Miropan, ALLIGATOR Impulse 6000, CAPAROL 3D, Caparolcolor aj.)
  3. číslo nebo označení odstínu (např. ALLIGATOR 4000, odstín č. 4025, CAPAROL 3D, odstín Onyx 130 nebo jeho číselné označení L73 C30 H70, NCS odstín S 3040-Y50R aj.).

Po zaslání Vaší objednávky se specifikací požadavku na tónování Vám zašleme kompletní cenovou nabídku, příp.se s Vámi spojíme telefonicky nebo mailem, abychom upřesnili uvedené údaje.

Vzhledem k obrovskému počtu barevných odstínů nelze pouze podle čísla odstínu určit bázi produktu potřebnou pro jeho namíchání. Taktéž ne všechny odstíny lze namíchat do všech typů nátěrových hmot nebo omítek (např. do silikátových barev a omítek lze použít výhradně anorganické pigmenty, barevná škála u těchto produktů je tak výrazně omezená). Z výše uvedených důvodů musíme Vaše objednávky tónovaných produktů považovat za předběžné a nezávazné. Po porovnání konkrétního odstínu s databázi receptur pro jejich míchání Vám sdělíme, zda je možné, tento odstín namíchat a také event. upřesníme bázi produktu, do které lze Vámi požadovaný barevný odstín připravit.